Arqueoescena és una estructura de professionals i investigadors procedents dels àmbits de l’arqueologia, la filologia, el teatre, la música, la dansa i el turisme cultural. 

Té com a missió transferir els resultats de la recerca i l’experimentació a la difusió de la cultura. La seva finalitat és reconstruir la història i mostrar-la d’una manera diferent en els seus escenaris originals o recreant-ne els ambients.

Missió

Arqueoescena es constitueix com un pont dinàmic entre el patrimoni historicoarqueològic i la societat actual per “mostrar la vida que s’amaga darrere de les pedres”.

Per què? Perquè posar en relleu les arrels culturals en els seus propis escenaris històrics aporta valor al territori i enriqueix alhora el bagatge de les persones i de la societat en general.

Aquesta alternativa s’adiu bé amb el context de la societat del coneixement i amb la qualificació de Tàrraco com a Ciutat Patrimoni de la Humanitat, principal escenari d’actuació d’Arqueoescena.

Visió

Arqueoescena ha concebut una línia pionera en la creació d’espectacles i tallers de recreació històrica. En aquest sentit, aspira a ser un referent destacat en la difusió de la memòria històrica mitjançant el llenguatge escènic.

Treballa per implantar aquestes noves formes de presentació als diferents monuments i espais museístics. Alhora aposta per mantenir una plataforma d’experimentació i innovació en el disseny de nous projectes per a la posada en valor del patrimoni arqueològic de l’antiguitat clàssica

L’objectiu prioritari és perseguir l’excel·lència en els continguts, els formats i la prestació del servei.