En els diferents processos de recerca i experimentació hi intervenen equips interdisciplinaris de natura diversa: arqueòlegs, guionistes, educadors, músics, actors, ballarines, musicòlegs i filòlegs.

Arqueoescena participa en projectes i equips específics, especialment els dedicats a l’arqueologia de la música, l’arqueologia de la dansa i el teatre clàssic.

SEdeM – Sociedad Española de Musicología

Arqueoescena està vinculada a la Comissió de Treball d’Arqueologia Musical de la Sociedad Española de Musicología des de la seva fundació l’any 2013.

Aquesta comissió es constitueix en un grup d’estudi a escala nacional per difondre a la comunitat universitària i a la societat en general la recerca relacionada amb l’arqueologia musical, establir relacions amb grups de recerca i estudi en els àmbits nacional i internacional i posar en valor el patrimoni arqueològic musical peninsular.

EMAP – European Music Archaeology Project

Arqueoescena col·labora en el Projecte Europeu d’Arqueologia de la Música (EMAP), una organització formada per universitats, centres de recerca i conservatoris de música i art dramàtic de vuit estats europeus: Alemanya, Àustria, Espanya, Itàlia, Portugal, Suècia, Regne Unit i Xipre.

Com a membre associat al projecte, col·labora amb altres científics i artistes en els concerts que acompanyen l’exposició itinerant ARKAEOMUSICA. The Sounds and Music of Ancient Europe. A Traveling Multimedia Exhibition en gira per diferents capitals europees durant el període 2016-2017.