Des d’Arqueoescena es treballa en l’estudi de les arts escèniques en l’antiguitat en els seus tres àmbits específics: les pràctiques teatrals, la dansa i el món de la música.

En tots tres casos s’analitzen els espais de representació o performance, la funcionalitat, les professions associades, els instruments musicals, els elements simbòlics o d’attrezzo que s’hi relacionen, els continguts dels cants, els estils, etc.